Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ilveslahden Siivous Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.3.2020.

Rekisterin pitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Matti Suomala, e-mail. matti.suomala@ilveslahdensiivous.fi, puh. +358 40 064 2232

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Matti Suomala, e-mail. matti.suomala@ilveslahdensiivous.fi, puh. +358 40 064 2232

Rekisterin nimi: Ilveslahden Siivous Oy:n asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– laki (mikä)
– julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää asiakkaan suostumuksella  myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeiden käyttö

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on kirjaimia ja numeroita sisältävä pieni tiedosto, joka tallennetaan etokoneeseesi, jos sallit evästeiden käytön. Evästeet auttavat minua erottamaan sinut muista sivustoni kävijöistä, antamaan sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen selatessasi sivustoani ja kehittämään sivustoani.

Evästeet tekevät käynnistäsi verkkosivullani miellyttävämpää seuraavilla tavoilla:

• Asetukset jäävät muistiin, joten sinun ei tarvitse määrittää niitä uudelleen siirtyessäsi uudelle sivulle.
• Antamasi tiedot (esimerkiksi postinumero) jäävät muistiin, joten sinun ei tarvitse kirjoittaa niitä uudelleen.
• Tapaasi käyttää verkkosivustoa analysoidaan, jotta sivusto toimisi paremmin juuri sinulle, löytäisit etsimäsi helposti ja sivusto vastaisi sinun käyttötarpeitasi.
• Mittaan myös markkinoinnin tehokkuutta.

Google Analytics

Sivustolla käytetään Google Analyticsia kerätäkseni tietoja siitä, miten kävijät käyttävät tätä sivustoa. Tietoja kerätään varmistamaan, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita ja auttamaan sivuston sisällön kehittämisessä.


Google Analytics tallentaa tietoja siitä, millä sivuilla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Evästeet eivät kerää tai tallenna nimeäsi tai osoitettasi, joten tällaista tietoa ei voida käyttää henkilöllisyytesi selvittämiseksi. En salli Googlen käyttää tai jakaa analyysidataamme.

Käyttökokemuksen parantaminen

Sivustollamme käytetään JavaScript-nimistä tekniikkaa, joka helpottaa sivujen tekemistä miellyttävämmän näköisiksi. Sivusto tunnistaa, onko selaimesi JavaScript-tuki käytössä, ja käyttää sen jälkeen tämän seikan vahvistavaa evästettä sivustolla vierailusi ajan.